​Oilers ja Stadium lähtevät yhdessä kiusaamista vastaan!
Esport OilersJulkaistu: 19.09.2022 11.29

​Oilers ja Stadium lähtevät yhdessä kiusaamista vastaan!

Oilersin ja Stadiumin yhteinen Stop Kiusaamiselle-kampanja tulee näkymään kentällä ja sen ulkopuolella


Esport Oilers sanoutuu toiminnassaan irti kaikesta kiusaamisesta, häirinnästä ja muihin kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä. Tämän tärkeän teeman yhteydessä Oilers varmistaa joukkuetasolla tapahtuvalla tiedottamisella ja keskustelulla sen, että seuran jäsenet omaksuvat Oilersin arvot toisten kunnioittamisesta tulevaisuudessakin.

Kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen vastaisella työllä halutaan myös herättää keskustelua ja tietoisuutta urheilun ulkopuolella. Esport Oilers lähtee yhteistyössä Stadiumin kanssa jalkauttamaan kiusaamisen vastaista sanomaa myös kaukalon ulkopuolelle, kun Oilers aloittaa kiusaamisen vastaisen työn myös koulukiertueella Espoon alueella.

Oilersin ja Stadiumin kampanjan tavoitteena on varmistaa, että kaikki Oilersin tapahtumat ovat kiusaamisvapaita. Oilers ja Stadium haastavat myös seuran jäsenet ja kaikki Oilersin sidosryhmät toimimaan esimerkkeinä niin harrastuksissa, kouluissa kuin työpaikoillakin.

Kiusaamisen vastainen hanke näkyy sekä jokaisen joukkueen arjessa, että myös tulevassa yhteiskunnallisessa työssä. Visuaalisesti Oilersin ja Stadiumin Stop kiusaamiselle-kampanja tulee näkymään symbolina Oilersin joukkueiden peliasuissa.

Oilersin toiminnanjohtaja Jouni Vehkaoja kommentoi aihetta; ”Me koemme tämän erittäin tärkeänä työnä, ja aiheena mitä haluamme nostaa esille. Me haluamme varmistaa, ettei meidän seurassamme tapahdu epäasiallista käyttäytymistä. Ennaltaehkäisemme tämän määrittelemällä selkeän rajan ja toimintamallit kiusaamisen ja häirinnän suhteen. Tähtäämme myös siihen, että seuramme jäsenet noudattavat näitä arvoja myös urheilun ulkopuolella, ja toimivat omalta osaltaan kiusaamisen vastaisina lähettiläinä.”

”Kumppanimme Stadium jakaa ajatuksemme ja arvomme, ja yhteistyö heidän kanssaan mahdollistaa tulevat koulukiertueet. On hienoa tehdä yhteistyötä Stadiumin kaltaisen merkittävän toimijan kanssa äärimmäisen tärkeän aiheen yhteydessä. Toivomme, että työhömme liittyy myös muitakin espoolaisia toimijoita.”

Stadiumin aluepäällikkö Petteri Ahokoski kommentoi Oilersin ja Stadiumin syvenevää yhteistyötä; "Stadiumille yhteistyö Oilersin kanssa on tähänkin saakka ollut laadukasta ja toimivaa. Alkaessamme keskustelemaan Stop Kiusaamiselle-hankkeesta Oilersin kanssa, emme voineet muuta kuin tehdä kaikkemme ollaksemme mukana. Seisomme ylpeydellä Oilersin kaltaisen vastuullisen suunnannäyttäjän kanssa tulevaisuudessakin.”

”Pidämme Oilersin ja koko seurayhteisön arvotekoa yhteiskunnallisesti tärkeänä. Tuntuu mahtavalta olla mahdollistamassa tätä hanketta, ja lisäksi tehdä töitä Oilersin kaltaisen upean ja vastuullisen kumppanin kanssa vastaisuudessakin.”

Esport Oilers ei kiusaa, älä kiusaa sinäkään.