Tältä sivustolta seuran valmentajat saavat tärkeimmät tiedot palkkioiden maksamiseen, varusteisiin / vaatteisiin, oman osaamisen kehittämiseen, seuran valmennuslinjaan ja ikävaiheen oppimistavoitteisiin. Lisätietoa voi kysyä myös suoraan oman ikävaiheen valmennusvastaavalta. Valmennusvastaavien yhteystiedot löydät seuran organisaatio sivulta (klikkaa henkilön kuvaa, nähdäksesi yhteystiedot).


VALMENNUSLINJA

Valmennuslinja kattaa kokonaisvaltaisesti seuran toimintatavat ja -kulttuurin, terminologian, harjoittelun ja toiminnan perusperiaatteet. Seuran tavoitteena on kasvattaa ihmisiä seuran arvojen, pelaaja- ja valmentajaprofiilin mukaisesti.

Osa 1: Ideologia, identiteetti ja toimintatavat
 • Missio
 • Toimintakulttuuri
 • Valmennusjärjestelmä
 • Pelaajakehitys

Esport Oilers valmennuslinja osa 1 (pdf)

Osa 2: Valmentajien toiminta
 • Valmentamisen osatekijät
 • Opettamisen pedagogiikka
 • Toiminnan suunnittelu

Esport Oilers valmennuslinja osa 2 (pdf)

Osa 3: Pelaajan perusvalmiudet
 • Taidolliset valmiudet
 • Fyysiset valmiudet
 • Psyykkiset valmiudet

Esport Oilers valmennuslinja osa 3 (pdf)

Osa 4: Pelaamisen perusperiaatteet
 • Hyökkäyspelaamisen periaatteet
 • Puolustuspelaamisen periaatteet

Esport Oilers valmennuslinja osa 4 (pdf)

Osa 5: Pelitavan perusperiaatteet
 • Hyökkäys -ja puolustuspelin tavoitteet
 • Hyökkäys -ja puolustuspelin vaiheet

Esport Oilers valmennuslinja osa 5 (pdf)

Osa 6: Maalivahtivalmennus
 • Maalivahtipelaamisen perusteet
 • Harjoittelun painopisteet

Esport Oilers valmennuslinja osa 6 (pdf)


IKÄVAIHEEN / TASON KEHITYSSUUNNITELMA

Kehityssuunnitelma on ikävaiheelle / joukkueen tasolle kohdennettu suunnitelma ja käytännön ohjeistus valmennuslinjan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehityssuunnitelmassa käytettävä termistö on avattu laaja-alaisesti seuran valmennuslinjassa. Onkin tärkeää tutustua ensin valmennuslinjaan, jotta voi ymmärtää kehityssuunnitelman tavoitteet.

Uuden toimintakauden suunnittelussa on tärkeää huomioida joukkueen taso ja poimia sen myötä joukkueelle oikeat kehitystavoitteet joukkueen tason mukaisesti omasta tai viereisistä ikävaiheista.

Poikajuniorit
Tyttöjuniorit
 • Kehityssuunnitelma taso 1 / T7-T8
 • Kehityssuunnitelma taso 2 / T9-T10
 • Kehityssuunnitelma taso 3 / T11-T12
 • Kehityssuunnitelma taso 4 / T13-T14
 • Kehityssuunnitelma taso 5 / T15-T16
 • Kehityssuunnitelma taso 6 / T17-T18
Maalivahdit

PELITAPA

Pelitapa on käytännön ohjeistus eri ikävaiheisiin ja pelimuotoihin. Ohjeistuksen tavoitteena on konkretisoida valmentajalle oppimistavoitteet, joita harjoittelun kautta pelaamisessa olisi tärkeä näyttäytyä sekä millaiset pelaamisen tavoitteet tukevat harjoittelua.

Pelimuodot

VALMENNUSKOULUTUS

Seura pyrkii kehittämään toiminnan laatua kouluttamalla vuosittain valmentajia ja liikunnanohjaajia sisäisillä sekä ulkoisilla koulutustilaisuuksilla.

Sisäinen koulutus

Sisäinen valmennuskoulutus järjestetään ikävaiheittain 2-5 kertaa vuodessa. Koulutusten tavoitteena on kehittää valmentajien urheilu -ja pedagogista osaamista valmennuslinjan mukaisesti sekä kasvattaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä joukkueiden välillä.

Koulutuskalenteri 2023-2024

 • Kauden aloituskoulutus U13-U22 (Keskiviikko 26.4.2023 klo 18.00-21.00 Esport Arena)
Ulkoinen koulutus

Seura tarjoaa, kustantaa ja pyrkii ohjaamaan valmentajia ulkoiseen kouluttautumiseen lajiliiton 2-tason koulutuksiin saakka. Lisäksi valmentajilla on mahdollisuus hakea seuralta koulutusavustusta muihin koulutuksiin tai seminaareihin, jotka edesauttavat kehittymistä valmennustoiminnassa.

Mikäli valmentaja haluaa kehittää osaamistaan korkeamman tason koulutuksilla, tekee seura yksilöllisen pitkäaikaisen kehityssuunnitelman koulutuksen ja valmentamisen yhdistämisestä yksilöllisesti.

Liiton koulutusjärjestelmä


SÄHKÖISET TYÖKALUT

Ikävaiheet U10 – U7

Nuorimmissa junioreissa käytetään Jopox sähköistä työkalua, josta löydät joukkueen kalenterin sekä muut lisätiedot. Joukkueenjohtaja luo sinulle tunnukset järjestelmään.

Ikävaiheet U11 ja vanhemmat

Vanhemmissa junioreissa käytetään XPS Network sähköistä työkalua, josta löydät joukkueen kalenterin, harjoitteet, testitulokset ja muut tärkeät lisätiedot. Järjestelmään saat tunnukset ikävaiheen valmennusvastaavalta sähköpostitse ja käyttöohjeet löydät liitteestä (XPS käyttöohje valmentajat – joukkueenjohtajat).

XPS käyttöohje valmentajat - joukkueenjohtajat


VALMENNUSKORVAUS

Seura maksaa kaikille valmentajille palkkaa, työkorvausta tai vapaaehtoistoiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Korvausluokitus on määritelty erikseen jokaisen valmentajan kanssa erikseen tehdyssä sopimuksessa. Valmennuskorvauksen maksua vastaan, valmentajan tulee palauttaa kuukauden viimeiseen päivään mennessä oikein täytetty lomake sähköisesti osoitteeseen oilers.palkat@esport.fi. Palkkio maksetaan lomakkeen saapumisesta seuraavan kuun 15:sta päivä. Ensimmäisen korvauslomakkeen mukana valmentajan tulee palauttaa henkilötietolomake sekä verokortti.


VAATTEET JA VARUSTEET

Ikävaiheet U7 - U11 juniorit

Nuorimmissa junioreissa saat tarvittavat vaatteet ja varusteet ikävaiheen valmennusvastaavalta seuran toimesta. Valmentajan perusvarustukseen kuuluvat paita, huppari, housut ja takki sekä tarvittaessa fläppitaulu. Muistathan pukeutua kaikissa joukkueen tapahtumissa seura-asustukseen!

Ikävaiheet U12 ja vanhemmat

Vanhemmissa junioreissa vaatteet tilataan joukkueenjohtajan kautta. Ilmoita hänelle oikea koko, tarvittaessa voit käydä sovittamassa tuotteita Ison Omenan Stadiumissa. Valmentajan perusvaatetukseen kuuluvat paita, huppari, housut ja takki. Seuralta saat tarvittaessa käyttöösi myös fläppitaulun, voit pyytää fläppitaulua oman ikävaiheen valmennusvastaavalta. Muistathan pukeutua kaikissa joukkueen tapahtumissa seura-asustukseen!


SEURATYYTYVÄISYYS

Seura järjestää vuosittain jäsenille joukkueen- ja seuran toimintaan, laatuun sekä ilmapiiriin kohdentuvan tyytyväisyyskyselyn, jonka tulokset julkaistaan yleisellä tasolla julkisesti sekä joukkuekohtaisesti joukkueen toimihenkilöille. Kyselyn tavoitteena on kehittää toiminnan laatua ja puuttua mahdolliseen epäasialliseen kohteluun tai epäkohtiin seura sekä joukkuetasolla.


Esport Oilers ry

2547488-6

c/o Esport Arena

Koivu-Mankkaan tie 5, 02200 Espoo