5
TOU
13.15
P13 NG Black (2011), P13 Kilpa

Oilers NG Black - SCH/SB-97 United  2 - 6

Mosahalli 1

Esport Oilers ry

2547488-6

c/o Esport Arena

Koivu-Mankkaan tie 5, 02200 Espoo