Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Andberg Rasmus
Juvakoski Julius
Kleimola Leo
Myller Elias
Paananen Niilo
Riekkola Ville
Ryhänen Valtteri
Salakka Julius
Sannikka Niklas
Venäläinen Jesse
Green Noa
Heiniö Eino
Kemppainen Elias
Koivula Tino
Kultamies Saku
Kylliäinen Kaius
Markko Leevi
Milas Jimi
Niemi Topias
Pekari Eemi
Salonen Johannes
Segler Mio
Siivonen Max
Taxell Leo

Toimihenkilöt

Esport Oilers ry

2547488-6

c/o Esport Arena

Koivu-Mankkaan tie 5, 02200 Espoo